DDA, DDD

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA), Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD) Niskie poczucie własnej wartości, nieufność,...

Stres

Stres jest naturalną reakcją organizmu na każdą sytuację życiową oraz nieuniknioną częścią naszej codzienności....

Lęk

Strach jest jedną z podstawowych, pierwotnych emocji warunkujących przetrwanie tak gatunku, jak i jednostki....

Depresja

Depresja to utrata zainteresowań lub odczuwania przyjemności w zakresie aktywności codziennego życia,...