PEDAGOG, PSYCHOTERAPEUTA, TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

  • Jestem absolwentką wydziału Pedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej – kierunek resocjalizacja z profilaktyką społeczną
  • W 2008 roku kończyłam  czteroletnią Szkołę Psychoterapii w ujęciu integracyjnym w Ośrodku INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  • W 2013 roku ukończyłam specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków w zakresie specjalisty terapii uzależnień prowadzonego przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie. Posiadam Certyfikat Psychoterapeuty Uzależnień
  • Swoją pracę poddaję stałej i regularnej superwizji
  • Przez  ponad 10 lat pracowałam  jako terapeuta w stacjonarnym Ośrodku Terapii Uzależnień oraz nadal pracuję w Stowarzyszeniu „Ordo ex Chao”, moje doświadczenie zawodowe obejmuje terapię indywidualną i grupową osób uzależnionych, konsultacje i poradnictwo w zakresie problemów wychowawczych i rodzinnych, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, profilaktycznych oraz rozwijających umiejętności interpersonalne.
  • Specjalizuję się w indywidualnej, długoterminowej psychoterapii osób dorosłych oraz młodzieży – od 8 lat prowadzę prywatną praktykę
  • Przykładowe obszary oddziaływania: poradnictwo i psychoterapia dorosłych, zaburzenia lękowe, depresje, przewlekły stres, poczucie samotności, poczucie niskiej wartości, nieśmiałość w kontaktach z innymi, lęk przed przyszłością; zaburzenia psychosomatyczne; psychoterapia DDA (dorosłych dzieci alkoholików) oraz DDD (dorosłych pochodzących z rodzin dysfunkcjonalnych, poradnictwo małżeńskie i rodzinne, kryzys w związku, brak satysfakcji małżeńskiej, konflikty małżeńskie – trudności w porozumiewaniu się; trudności wychowawcze u dzieci i nastolatków, poradnictwo i psychoterapia dla młodzieży, problemy okresu dorastania, problemy adaptacyjne i emocjonalne, trudności w kontakcie z rówieśnikami, nieśmiałość, zaburzenia lękowe

 

<< zobacz pozostałych specjalistów