DZIECIŃSTWO

Dzieciństwo Dziecko przychodząc na świat jest w pewnym sensie jak niezapisana karta a jego obraz siebie i świata tworzy się w wyniku działań dorosłych, którzy się nim zajmują. Oczywiście n...

DZIECIŃSTWO I DORASTANIE

Ten dział poświęcamy naszym dzieciom ich rozwojowi, wychowaniu i ewentualnym trudnościom na poszczególnych etapach ich i naszego życia. Omówimy też rolę dobrego rodzica – któż z nas n...