Psychoterapia systemowa

Psychoterapia systemowa zakłada, że problemy, z którymi zgłasza się pacjent wyrastają ze środowiska, w którym...

Psychoterapia Gestalt

Psychoterapia Gestalt największe znaczenie przypisuje indywidualnemu doświadczeniu. Podkreśla, że jednostkowe doświadczenie...

Psychoterapia behawioralno-poznawcza

Psychoterapia poznawczo-behawioralna oparta jest na założeniu, że każdy człowiek wnosi do każdej sytuacji swój własny zespół emocji...

Uzależnienia

W świetle współczesnej wiedzy o człowieku uzależnienia mają swoje źródło i  główne mechanizmy w nieradzeniu sobie ze sferą ludzkich emocji....

DDA, DDD

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA), Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD) Niskie poczucie własnej wartości, nieufność,...

Psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia psychodynamiczna, to metoda terapii zaburzeń emocjonalnych oparta na założeniach teorii psychoanalizy....