Kiedy terapia par jest wskazana

Terapia par jest wskazana Poniżej wymienimy sześć grup dla których psychoterapia małżeńska jest zalecana, a partnerzy odniosą z niej wymierne korzyści oraz pokrótce te grupy scharakteryzujem...

Kiedy nie należy podejmować terapii

Nie należy podejmować terapii par gdy: Partnerzy chcą rozmawiać przede wszystkim o indywidualnych problemach jednego / każdego z nich i nie potrafią z tego zrezygnować, aby zająć się związk...

Przyczyny powstawania kryzysów małżeńskich

Przyczyny powstawania kryzysów małżeńskich Na początkowym etapie związku partnerzy postrzegają siebie w bardzo wyjątkowy (i pozytywny) sposób. Obie strony odkrywają podobieństwa i różnice...

ZWIĄZEK

ZWIĄZEK W tym miejscu postaramy się zastanowić razem z Państwem nad różnymi aspektami bycia w związku, w konsekwencji również nad przyczynami powstawania kryzysów małżeńskich, nad czynnik...