o związkach terapia i edukacja

Czym charakteryzują się pary tworzące udane związki oraz pary przeżywające kryzys

 • Po pierwsze: Sposób porozumiewania się i wzajemny stosunek partnerów pozostających ze sobą w głębokim konflikcie jest w przeważnej mierze negatywny. Przejawia się on w sposobie wyrażania emocji, komunikacji i stylu rozwiązywania problemów, nawet tych niewielkich. Partnerzy okazują sobie więcej emocji negatywnych i zachowań obronnych oraz uciekają się do aktów wymuszania. Co więcej, mówią podniesionym głosem i utrzymują większy dystans między sobą.
  W przeciwieństwie do nich pary dobrze funkcjonujące mają do siebie bardziej przychylny stosunek, pozytywnie się wzmacniają, są w większym stopniu zdolne do zgody i udzielania sobie wsparcia oraz przejawiają więcej chęci do nawiązania między sobą kontaktu emocjonalnego.
 • Po drugie: Osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego obie strony jest znacznie trudniejsze w przypadku partnerów przeżywających poważny kryzys. Zazwyczaj okazują oni niechęć do współmałżonka i próbują swoim zachowaniem wymusić na nim podjęcie określonych decyzji. Na dodatek konflikt ich dzielący jest głębszy i trwa dłużej niż dzieje się to w przypadku par, których związek nie jest zagrożony. Wydaje się, że małżonkowie przezywający kryzys mają mniejsze zdolności lub mniejszą motywację, aby przerwać zamknięte koło.
  W przeciwieństwie do nich udane pary zadają więcej pytań, są mniej wymagające wobec siebie, a podczas dyskusji rzadziej atakują opinie współmałżonka.
 • Po trzecie: Małżonkowie skonfliktowani inaczej traktują zasadę wzajemności. Oznacza ona dla nich przede wszystkim natychmiastową wymianę negatywnych i karzących zachowań.
  W relacjach funkcjonalnych zasada wzajemności dotyczy raczej pozytywnej wymiany, z założeniem jej niezmienności. A jeśli między małżonkami dobrze się układa, z dużym prawdopodobieństwem będą taki stan rzeczy podtrzymywać, nawet jeśli oczekiwane efekty staną się widoczne dopiero za jakiś czas.

Gottman porównując podsumowując badania nad terapią małżeństw wskazał na pięć głównych czynników odróżniających skłóconych partnerów od tych, którzy tworzą szczęśliwy związek:

 1. Krytyka
 2. Pogarda
 3. Zachowania obronne
 4. Niemy opór
 5. Nieustanne przywoływanie negatywnych myśli zaogniających istniejący konflikt.*

Zapraszamy na porady rodzinne, psychoterapię małżeńską, terapię par oraz psychoterapię
indywidualną. Tel. 782 983 988.

*na podst. D.Russel Crane, Podstawy Terapii Małżeństw, GWP, 2002.