Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA), Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych (DDD)

Niskie poczucie własnej wartości, nieufność,
problemy w budowaniu trwałych związków, a czasem po prostu strach. To tylko część problemów dorosłych dzieci alkoholików.

Dorastanie w rodzinie alkoholowej / dysfunkcyjnej wiąże się z ogromnym obciążeniem psychicznym i przemocą w domu, często w formach zakamuflowanych. Dzieci z rodzin alkoholowych muszą przetrwać bez jasnych zasad w świecie, w którym granice są przepuszczalne lub zbyt sztywne, a informacje sprzeczne. Dzieciństwo spędzone w domu alkoholowym / dysfunkcyjnym wywiera piętno na całe dorosłe życie.

Wyniesione z domu sposoby radzenia sobie przeistaczają się w nieprawidłowe wzorce zachowań i reakcji emocjonalnych, które uniemożliwiają nawiązywanie bliskich relacji z ludźmi. U DDA / DDD często pojawiają się: złe myślenie o sobie, niska samoocena, zachowania autodestrukcyjne, takie jak upijanie się, używanie narkotyków, samookaleczenia oraz zachowania ryzykowne, np. przygodny seks. Pojawiają się myśli i próby samobójcze.

DDA / DDD często wchodzą w toksyczne związki, zwykle stając się ofiarami, pozwalając przejmować nad sobą kontrolę, podlegając wpływom otoczenia, zapominając o sobie, odmawiając sobie praw, zawsze krytyczni wobec siebie. Czasem DDA / DDD przechodzą na drugą stronę kontinuum wybierając rolę agresora. Są wtedy kontrolujący i agresywni, stosują przemoc psychiczną i fizyczną, łatwo popadając w dojmujące poczucie winy, z którym trudno sobie poradzić.

Zdarza się, że DDA / DDD, odrzucając wzorce z domu rodzinnego, mają problemy tożsamościowe i nie są w stanie określić kim są.

Dorosłe Dzieci Alkoholików przeżywają trudności w kontaktach i relacjach międzyludzkich. Często mają poczucie niedostosowania, braku własnej wartości i obawy przed odrzuceniem. Nierzadko najważniejsze stają się dla nich odnoszenie sukcesów i zarabianie pieniędzy, gdyż stwarzają im złudne poczucie kontroli i wpływania na własne życie.

DDA / DDD często powielają rodzinne schematy radzenia sobie z emocjami, stresem i trudnościami w relacjach, popadając w uzależnienia (alkohol, substancje psychoaktywne) lub wchodząc w związkach, w pozycję osoby współuzależnionej. Jest to jedna z podstawowych  dysfunkcji w życiu osobistym DDA / DDD.

Dziedzictwo domu alkoholowego, prócz cierpienia, niesie Dorosłym Dzieciom Alkoholików również zasoby pozwalające sobie doskonale radzić w pracy zawodowej. Bywają niezwykle odporni na stres w sytuacjach zawodowych, są sprawni w wykonywaniu zadań i wytrwali w dążeniu do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Nie boją się podejmowania ryzykownych zadań i łatwo ich nie porzucają.

Poniżej znajdziecie Państwo, opracowaną przez specjalistów z Couerstone Institut, listę cech charakteryzujących Dorosłe Dziecko Alkoholika:

 • Nie wie, co jest normalne, musi zgadywać. W jego domu nic nie działo się zwyczajnie, świat nieustannie chwiał się w posadach.
 • Kłamie, choć mógłby mówić prawdę. W dzieciństwie nie wiedział, za co będzie ukarany lub nagrodzony, kłamie więc „na wszelki wypadek”.
 • Ocenia siebie bezlitośnie, ma poczucie małej wartości lub kompletnej bezwartościowości. Nie wierzy, że można go cenić za jego własne cechy, sam ich nie rozpoznaje i nie potrafi się na nich oprzeć.
 • Trudno mu bawić się i przeżywać radość, przeszkadza mu w tym stałe napięcie. Równocześnie może ciągle się uśmiechać i powtarzać: „wszystko w porządku”.
 • Traktuje siebie strasznie poważnie. Większość problemów uważa za tak wielkie, że przerastają miarę człowieka.
 • Trudno mu nawiązać intymne stosunki. Litość myli z miłością, przeważnie kocha tych, którzy potrzebują pomocy. Ktoś, kto sobie dobrze radzi, a okazuje miłość DDD, jest posądzony o nieczysty interes.
 • Boi się odrzucenia, ale sam odrzuca. Woli „uprzedzić” odrzucenie, wiedząc, że i tak to nastąpi, bo nie wierzy, że może być kochany.
 • Przesadnie reaguje na zmiany, nad którymi nie ma kontroli. Wszystko co nowe jest niebezpieczne: ludzie, sytuacje, zachowania. Kolejny raz usuwa mu się grunt spod nóg.
 • Czuje się inny. Ma poczucie, że nikt nie przeżywa takich problemów jak on.
 • Stale potrzebuje uznania i afirmacji. Robi mnóstwo, żeby je otrzymać, ale i tak w nie wierzy. Stara się zapracować na następne, które znów podważa.
 • Albo jest nadmiernie odpowiedzialny albo nadmiernie nieodpowiedzialny. Bardzo mu trudno wymierzyć granice tego, co zależy od niego, a co już nie.
 • Jest lojalny do ostateczności nawet w obliczu dowodów na nielojalność innych osób. Nie wie, kiedy jest wykorzystywany, a kiedy nie.
 • Domaga się natychmiastowego zaspokojenia zachcianek. Boi się, że jeśli nie dostanie czegoś od razu, to może już nigdy nie dostać.
 • Automatycznie poddaje się sytuacji zamiast rozważyć inne możliwości.
 • Szuka napięć i kryzysów, a potem skarży się na nie. Stan napięcia jest znany, znany jest też brak satysfakcji.
 • Unika konfliktów bądź je zaostrza. Rzadko rozwiązuje.
 • Boi się niepowodzeń, ale sabotuje własne sukcesy. Stawia sobie tak wysokie wymagania, że nie może im sprostać. Swój sukces mierzy wartością cudzych pochwał, sam nie umie się cieszyć.
 • Żyje w izolacji od ludzi, nawet gdy pozornie jest wśród nich. Czuje strach przed ludźmi, samotność, brak poczucia przynależności. Boi się zwłaszcza władzy i zwierzchników.
 • Czuje się winny, ilekroć staje lub chciałby stanąć w obronie własnych praw. Łatwiej mu troszczyć się o innych niż o siebie. Pozwala mu to nie dostrzegać własnych realnych wad i unikać odpowiedzialności wobec siebie.
 • W chwilach, gdy wszystko układa się dobrze, ogarnia go dezorientacja i „nuda”, czeka aż coś się stanie. Porządni, spokojni, czuli partnerzy są nieciekawi i porzucani.
 • Reaguje głównie na to, co robią inni, zatracając własne ja.
 • Uzależnia się od alkoholu albo od uzależnionych partnerów albo jedno i drugie. W ten sposób kontynuuje ten sam rodzaj wzajemnej zależności, jaki łączył go z rodzicami lub kimś innym w rodzinie.

Jeśli sądzisz, że jesteś DDA, to nie jesteś sam.
Masz wybór – powtórzyć błędy rodziców lub wziąć życie we własne ręce.Umów się na konsultację: tel.  782 983 988 / 793 313 300