Depresja to utrata zainteresowań lub odczuwania przyjemności w zakresie aktywności codziennego życia,
które zwykle sprawiały radość. To także poczucie smutku, beznadziei lub tzw. bycia w dołku.

Typowe objawy depresyjne to:

 1. Nastrój depresyjny (odczuwanie smutku, rozpaczy, przygnębienia).
 2. Utrata zainteresowań i odczuwania radości (w zakresie aktywności, które zwykle sprawiają danej osobie przyjemność).
 3. Spadek energii lub zwiększona męczliwość (ciągłe poczucie zmęczenia, braku sił lub wyczerpania, może znacznie utrudniać lub praktycznie uniemożliwiać wykonanie jakiegokolwiek prostego zadania umysłowego lub fizycznego).

Objawy towarzyszące:

 1. Trudności w myśleniu i koncentracji (tj. niemożność utrzymania uwagi i koncentracji na rzeczy lub czynności jej wymagającej, trudności przy podejmowaniu decyzji w zwyczajnych sytuacjach)
 2. Obniżona samoocena, spadek zaufania i szacunku do samego siebie (poczucie niższości wobec innych lub poczucie bezwartościowości; utrata wiary we własne możliwości, oczekiwanie / przewidywanie porażki)
 3. Poczucie winy, wyrzuty sumienia (będące poza kontrolą bolesne wspominanie zdarzeń z przeszłości, nieuzasadnione poczucie winy)
 4. Pesymistyczna wizja przyszłości
 5. Myśli samobójcze, autoagresywne, rezygnacyjne
 6. Spowolnienie psychoruchowe lub niepokój
 7. Zmiany apetytu i masy ciała
 8. Zaburzenia snu (wszelkiego typu)

Depresja znacznie utrudnia lub uniemożliwia pracę i normalne funkcjonowanie. Często towarzyszą jej objawy somatyczne związane z lękiem, takie jak:

 • Zaburzenia snu
 • Zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • Nadmierne pocenie się
 • Odczucie przyspieszonego bicia serca
 • Przewlekłe bóle mięśniowe

Stan depresyjny może utrzymywać się tygodniami i miesiącami, wtedy bezwzględnie wymaga pomocy i leczenia.
Gdy opisane objawy utrzymują się ponad 3 tygodnie warto zasięgnąć opinii lekarza psychiatrii lub psychologa .


Jeśli podejrzewasz u siebie depresję, umów się na spotkanie z psychologiem lub psychiatrą.


Umów się na konsultację: tel.  782 983 988 / 793 313 300