Zdrowy człowiek też może czasem potrzebować psychoterapeuty.

Trafi on do gabinetu psychologicznego raczej z ciekawości lub w kryzysie rozwojowym, bądź też w sytuacjach stresowych egzogennych. Nieco rzadziej z powodu narastającego, przewlekłego cierpienia będącego skutkiem drobnych zaniedbań, przeoczeń lub sumujących się nadużyć w pracy lub życiu osobistym.
Zdrowy człowiek, to inaczej człowiek dojrzały!
Odpowiedz na poniższe pytania i sprawdź, czy to TY:

  1. Czy w jasny, czytelny sposób sygnalizujesz swoją indywidualność otoczeniu?
  2. Czy pozostajesz w kontakcie z sygnałami z własnego wnętrza – tj. uświadamiasz sobie co myślisz i co czujesz?
  3. Czy umiesz rozróżnić to, co jest na zewnątrz Ciebie, jako różne od Ciebie samego?
  4. Czy traktujesz inne osoby jako oddzielne od Ciebie i wyjątkowe?
  5. Czy traktujesz różnice międzyludzkie raczej jako okazję do nauki i odkrywania nowego, a nie jako zagrożenie lub powód do konfliktu?
  6. Czy radzisz sobie z sytuacjami i ludźmi w ich realnym kontekście, trzymając się „tu i teraz” (tj. nie pozostając w sferze wyobraźni czy też oczekiwań i nie zagłębiając się w przeszłości lub domniemanej przyszłości)?
  7. Czy przyjmujesz odpowiedzialność za to co czujesz, co myślisz i za to, co robisz (zamiast zaprzeczać lub przypisywać sprawstwo innym)?
  8. Czy znasz zasady otwartej komunikacji (dbanie zarówno o jasny przekaz, jak i odbiór, sprawdzając znaczenie informacji) i korzystasz z nich?

Jeśli powyższe punkty opisują właśnie Ciebie – najprawdopodobniej się nie poznamy.

Jeśli masz wrażenie, że jest jeszcze coś do zrobienia chętnie Ci pomożemy. Znamy się na tym.
tel. 782 983 988