Zapraszamy Państwa do udziału ANALITYCZNEJ PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ dla osób dorosłych:


Grupa przeznaczona jest dla osób które:

  • znajdują się w kryzysie (osobistym, zawodowym lub rodzinnym) i chcą dokonać zmian, które pomogą im poradzić sobie z aktualną sytuacją,
  • doświadczyły traumy, której skutki nadal odczuwają,
  • nie są zadowolone z jakości swoich związków z ludźmi, czują się samotne, wyizolowane, odrzucone,
  • czują, że ich rozwój osobisty jest zahamowany, a możliwości pozostają niewykorzystane,
  • chcą lepiej zrozumieć siebie i innych,
  • doświadczają trudności psychicznych lub emocjonalnych związanych z nieadekwatnym niepokojem bądź lękiem, nadmiernym smutkiem, niskim poczuciem własnej wartości,
  • cierpią w powodu zaburzeń somatycznych (somatyzacji), mogących mieć związek z przeżyciami psychicznymi bądź stanem emocjonalnym.


Co to jest psychoterapia grupowa?

Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że człowiek rodzi się i funkcjonuje w sieci relacji międzyludzkich i jest przez nie głęboko uwarunkowany.

Celem psychoterapii grupowej jest uwolenie pacjenta od szkodliwych dla niego mechanizmów, odbierających mu szanse na rozwój, pełne wykorzystanie jego możliwości lub dokuczliwych objawów. Terapia grupowa zakłada, że indywidualne trudności, powstałe na skutek różnych życiowych doświadczeń, znajdują odzwierciedlenie w grupie i są w niej nieświadomie odtwarzane. W terapii grupowej mogą one być ponownie przeżyte i przepracowane.

Psychoterapia grupowa analityczna opiera się na teorii psychoanalitycznej oraz prawach dynamiki grupy. Daje więc szanse na odkrycie  nieświadomych źródeł naszych działań, natomiast grupa pomaga dostrzec i naprawić trudności w relacjach z innymi.


Ogólne zasady uczestniczenia w grupie:

Przystąpienie do grupy poprzedza co najmniej jedna konsultacja indywidualna. Koszt takiej konsultacji wynosi 100 zł.

Grupa będzie miała charakter półotwarty, co oznacza, że  uczestnik sam decyduje, kiedy chciałby zakończyć terapię.

Grupa rozpocznie spotkania wówczas, gdy  zbierze się odpowiednia liczba osób – maksymalnie osiem.

Spotkania grupy będą odbywać się w stałym dniu tygodnia i o tej samej porze.

Jedno spotkanie to 90 minut. Koszt takiego spotkania to 80 zł.

 

Osoba prowadząca:  Katarzyna Mirecka

Konsultacje do grupy:  Katarzyna Mirecka

 

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie:  782 983 988