PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA, SEKSUOLOG

 • Ukończyłem studia na wydziale psychologii na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, specjalizacja: interwencje psychoterapeutyczne w praktyce i psychologiczne oddziaływania grupowe.
 • Ukończyłem studia podyplomowe w zakresie seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Ukończyłem Studium Terapii Narracyjnej pierwszego poziomu zakończone uzyskaniem certyfikatu.
 • Jestem certyfikowanym doradcą w problemach małżeńskich i rodzinnych (certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapeutycznego)
 • Odbyłem półroczny staż w Akademii Medycznej Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego w programie pracy z dziećmi z zespołem ADHD w ich środowisku.
 • Pracuję w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego na oddziale dziennym Psychiatrii Wieku Rozwojowego jako psycholog-psychoterapeuta.
 • Ukończyłem czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w szkole CBT rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-behawioralnej (PTTPB) – członek European Associaton for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT).
 • Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnego.
 • Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sekcji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • W pracy terapeutycznej łączę wiele nurtów i teorii, dostosowując je do potrzeb pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem podejścia poznawczo-behawioralnego, humanistycznego, egzystencjalnego i systemowego.
 • Udzielam pomocy w zakresie zaburzeń seksuologicznych, lękowych, depresyjnych, nerwicowych i osobowości.
 • Prowadzę terapię indywidualną, poradnictwo, terapię seksuologiczną, terapię par, małżeństw i systemową terapię rodzin.
 • Prowadzę poradnictwo partnerskie i małżeńskie.
 • Pomagam osobom, które chcą lepiej radzić sobie z uczuciami (lęk, złość, poczucie niskiej wartości, itp.), wyrastały w domach alkoholowych (DDA), oraz w rodzinach dysfunkcyjnych (DDD), osobom przeżywającym trudności w związkach partnerskich, potrzebują pomocy i wsparcia w związku z trudną sytuacją życiową, mających trudność komunikacji w systemie rodzinnym, chcącym lepiej radzić sobie w nawiązywaniu i utrzymaniu bliskich relacji w związkach z innymi, osobom, które chcą inwestować w swój rozwój.
 • Poddaję swoją pracę stałej superwizji.

 

<< zobacz pozostałych specjalistów