Joanna Rosiek – Bryks, psychoterapeuta, psycholog, pedagog

Wykształcenie

Ukończyłam:

 • Studia wyższe – kierunek psychologia, specjalizacja psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim.
 • Studium Psychoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej – specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
 • Dodatkowo swoją wiedzę i umiejętności poszerzałam i doskonaliłam poprzez udział w licznych szkoleniach i warsztatach z obszaru wsparcia i pomocy osobom dorosłym, dzieciom i rodzinie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam

 • Prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną we Wrocławiu i Warszawie.
 • Kierując zespołem w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, gdzie brałam aktywny udział w opracowywaniu i realizacji wojewódzkich programów wsparcia dla osób i rodzin, w tym dla osób chorujących psychicznie i rodzin doświadczających przemocy.

Ponadto

 • Jestem autorem lub współautorem wielu programów profilaktycznych i terapeutycznych.
 • Zarządzałam pracą i prowadziłam psychoterapię indywidualną w Ośrodku Terapeutycznym we Wrocławiu.
 • Kierowałam Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Matek z Dziećmi we Wrocławiu.
 • Kierowałam Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy we Wrocławiu.Moje obszary aktywności w Ośrodku Terapia i Edukacja:

1. Wsparcie dla osób dorosłych:

 • Prowadzę indywidualną terapię osób dorosłych w nurcie psychodynamicznym.
 • Pomagam osobom znajdujących się w kryzysie, trudnej sytuacji życiowej, zawodowej, doświadczających problemów emocjonalnych, cierpiących z powodu depresji, nerwic, zaburzeń lękowych, doświadczających przemocy, mających trudności interpersonalne.

2. Wsparcie dla par i rodzin:

 • Prowadzę terapię par oraz udzielam wsparcia rodzinom w sytuacji kryzysowej.
 • Prowadzę konsultacje i poradnictwo dla rodzin z dzieckiem, które ma przed sobą wyzwania rozwojowe, w tym związane z niepełnosprawnością.
 • Udzielam wsparcia rodzicom, którzy chcą towarzyszyć dziecku w pokonywaniu trudności i wspierać jego rozwój.

Moja praca terapeutyczna objęta jest systematyczną superwizją.