PSYCHOTERAPEUTA, LEKARZ W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z PSYCHIATRII

 • Ukończyłam studia dzienne na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie;
 • Złożyłam Lekarski Egzamin Państwowy uzyskując Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza, uprawniający mnie również do specjalizowania się w Psychiatrii;
 • Jestem członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie;
 • Jako lekarz pracuję w oddziale psychiatrycznym Szpitala Nowowiejskiego;
 • Zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem farmakologicznym chorób i zaburzeń psychicznych u osób dorosłych, m.in. zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, psychozami i zaburzeniami urojeniowymi, zaburzeniami wynikającymi z ostrego i przewlekłego stresu, zaburzeniami odżywiania, chorobami wieku podeszłego, zaburzeniami osobowości;
 • Dbam o podnoszenie swoich kwalifikacji uczestnicząc w stażach klinicznych, fachowych szkoleniach, specjalistycznych kursach i konferencjach psychiatrycznych;
 • Jestem również doświadczonym psychoterapeutą, prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię rodzin i par;
 • Posiadam wielokierunkowe wykształcenie psychoterapeutyczne:
 • Ukończyłam Kurs Pomocy Psychologicznej w rekomendowanym przez PTP, Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej – INTRA;
 • Ukończyłam Szkołę Psychoterapii w rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej – INTRA;
 • Ukończyłam Kurs Podstawowy Terapii Rodzin, Małżeńskiej, Indywidualnej i Grupowej prowadzony przez (rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne) Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej;
 • W latach 2009-2012 współpracowałam z Kliniką Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, jako psychoterapeuta rodzinny;
 • Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
 • W pracy psychoterapeutycznej korzystam z różnych paradygmatów i narzędzi terapeutycznych, dopasowując je do indywidualnych potrzeb pacjenta/rodziny. Szczególnie bliskie są mi podejście humanistyczno-egzystencjalne, Gestalt, poznawczo-behawioralne oraz systemowe;
 • Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu asertywności, komunikacji oraz umiejętności rodzicielskich i wychowawczych;
 • Pracuję pod superwizją;
 • Wierzę w holistyczne spojrzenie na człowieka, gdzie psyche i soma stanowią nierozerwalną całość, dlatego nierzadko łączę umiejętności z obu dziedzin – psychoterapii i psychiatrii;
 • Terapeutycznie pomagam we wszystkich sytuacjach, gdy życie staje się trudne dożycia oraz w depresji, zaburzeniach lękowych i tzw. nerwicowych, zaburzeniach osobowości – szczególnie borderline i zależna, w anoreksji i bulimii, w dolegliwościach psychosomatycznych, ostrej i przewlekłej reakcji na stres, w żałobie, w zaburzeniach adaptacyjnych.

 

<< zobacz pozostałych specjalistów