terapia

PSYCHOTERAPEUTA,
LEKARZ, SPECJALISTA PSYCHIATRII

• Ukończyłam studia dzienne na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie;
• Doświadczenie zawodowe zdobywałam w oddziałach psychiatrycznych Szpitala Nowowiejskiego i Szpitala Bielańskiego oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego Szpitala Bielańskiego i w Tworkach;
• Zajmuję się diagnozowaniem oraz farmakoterapią chorób i zaburzeń psychicznych u osób dorosłych i młodzieży, m.in. zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi, psychozami i zaburzeniami urojeniowymi, zaburzeniami wynikającymi z ostrego i przewlekłego stresu, zaburzeniami odżywiania, chorobami wieku podeszłego, zaburzeniami osobowości, schizofrenią i ChAD;
• Dbam o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych regularnie uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach psychiatrycznych;
• Jestem również doświadczonym psychoterapeutą, od lat prowadzę psychoterapię indywidualną i poradnictwo rodzinne. Mam praktykę w prowadzeniu terapii par;
• Posiadam wielokierunkowe wykształcenie psychoterapeutyczne:
• Ukończyłam Kurs Pomocy Psychologicznej oraz Szkołę Psychoterapii w rekomendowanym przez PTP Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej – INTRA;
• Ukończyłam Kurs Podstawowy Terapii Rodzin, Małżeńskiej, Indywidualnej i Grupowej prowadzony przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej – rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne;
• W latach 2009-2012 współpracowałam z Kliniką Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM, jako psychoterapeuta rodzinny;
• W pracy psychoterapeutycznej korzystam z różnych paradygmatów i narzędzi terapeutycznych, dostosowując je do indywidualnych potrzeb pacjenta. Szczególnie bliskie są mi podejście humanistyczno-egzystencjalne, Gestalt, poznawczo-behawioralne oraz systemowe;
• Mam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu asertywności, komunikacji oraz umiejętności rodzicielskich i wychowawczych;
• Regularnie superwizuję swoją pracę;
• Codziennie przekonuję się, że psyche i soma stanowią nierozerwalną całość, dlatego zawsze patrzę na pacjenta całościowo, łącząc umiejętności psychiatry i psychoterapeuty.