o związkach terapia i edukacja

Nie należy podejmować terapii par gdy:

  1. Partnerzy chcą rozmawiać przede wszystkim o indywidualnych problemach jednego / każdego z nich i nie potrafią z tego zrezygnować, aby zająć się związkiem – zalecana jest wtedy psychoterapia indywidualna.
  2. Gdy małżonkowie są już w trakcie rozwodu / rozstania – zalecane wtedy są raczej mediacje lub terapia rozwodowa.
  3. Gdy partnerzy uciekają się do przemocy fizycznej – konieczne jest wtedy najpierw powstrzymanie przemocy i podjęcie terapii dla sprawców / ofiar przemocy – zajmują się tymi problemami wyspecjalizowane ośrodki.
  4. Kiedy jeden z małżonków jest uzależniony od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Uzależniony partner powinien najpierw się udać na terapię uzależnień i gdy leczenie odwykowe zakończy się sukcesem można podjąć terapię par. Co więcej ma ona wtedy uzasadnienie, ponieważ sytuacja, w której uzależniony współmałżonek wraca do życia w trzeźwości może istotnie zakłócić dotychczasową egzystencję małżeństwa i rodziny, w związku ze zmieniającymi się, a dotąd funkcjonującymi wzorcami zachowań.
  5. Jeśli któryś z partnerów cierpi na poważne schorzenie psychiczne i jest w ostrej fazie choroby. Warto pamiętać, że w remisji, w uzasadnionych przypadkach, może być cennym uzupełnieniem opieki nad osobą chorującą i jej partnerem.*

Zapraszamy na porady rodzinne, psychoterapię małżeńską, terapię par oraz psychoterapię
indywidualną. Tel. 782 983 988.

*na podst. D.Russel Crane, Podstawy Terapii Małżeństw, GWP, 2002.