Abstynencja i następstwa uzależnień od substancji psychoaktywnych

Zespół abstynencyjny

to zestaw objawów fizycznych i psychicznych związanych z odstawieniem lub zmniejszeniem ilości przyjmowanej dotąd regularnie substancji psychoaktywnej (SPA). Występuje w przebiegu różnych uzależnień i może się różnić w zależności od rodzaju substancji – alkohol, THC, heroina, benzodiazepiny, nikotyna, itd.

Leczenie detoksykacyjne (tzw.odtrucie)

najbezpieczniej jest przeprowadzać w przeznaczonych do tego oddziałach szpitalnych, gdyż przebieg niektórych zespołów abstynencyjnych może być stanem zagrożenia życia. Leczenie takie trwa zwykle 7-10 dni i wymaga kontynuacji już w trybie ambulatoryjnym.

Leczeniem uzależnień

zajmują się Poradnie Leczenia Uzależnień. Może się tam zgłosić każdy uzależniony oraz członkowie najbliższych rodzin (osoby współuzależnione). Nie jest wymagane skierowanie na terapię i leczenie, a terminy nie są odległe. Mimo, że każda gmina ma swoją poradnię nie ma tzw. rejonizacji i każdy może się zgłosić do tej, która mu odpowiada najbardziej.
Całkiem sprawnie działają również ruchy pacjentów (np. AA – anonimowi alkoholicy, AN – anonimowi narkomani), zorganizowana zwykle przy poradniach leczenia uzależnień, Monarach, czasem innych instytucjach. Pozwalają one utrzymać abstynencję przez długie lata.

Ważne!
Wiele osób, decydujących się na abstynencję utożsamia leczenie tylko z tzw. ostrym i podostrym okresem. Warto pamiętać, że u osób utrzymujących abstynencję od alkoholu i innych SPA, po ustaniu objawów abstynencyjnych, mogą się jeszcze miesiącami i latami utrzymywać późne objawy odstawienne oraz następstwa dysregulacji receptorowej, ewentualnie organicznego uszkodzenia mózgu wskutek toksycznego działania substancji psychoaktywnych.
Jest to duża grupa, bardzo zróżnicowanych dolegliwości i objawów.

Do następstw uzależnień należeć będą m.in.:

  • Zaburzenia nastroju, z depresją na czele,
  • Zaburzenia lękowe i lękowo-depresyjne,
  • Zaburzenia snu,
  • Organiczne zaburzenia zachowania i osobowości,
  • Zaburzenia psychotyczne podobne do schizofrenii,
  • Halucynoza,
  • Zaburzenia urojeniowe,
  • Zaburzenia pamięci i poznawcze, aż po otępienie,
  • Liczne powikłania neurologiczne, od polineuropatii po udary.

Niektóre z wymienionych wyżej dolegliwości ustąpią z czasem. Będą jednak takie, które wymagają przyjmowania leków latami, być może do końca życia.
Skuteczne leczenie wymaga ze strony pacjenta uważności i współpracy z lekarzem. A przede wszystkim utrzymania abstynencji.
Wielu pacjentów, patrząc z tej perspektywy na okres czynnego uzależnienia, bardzo krytycznie ocenia wcześniejsze decyzje i niecierpliwie czeka na poprawę samopoczucia.
Biorąc pod uwagę, że nie ma sposobu wcześniejszego sprawdzenia komu przyjmowane SPA przyniosą trwałą szkodę, a komu ujdzie płazem ich nadużywanie, podejmując taką decyzję należy brać pod uwagę ewentualności wymienione powyżej. Odnotowania wart jest fakt, że im dłużej trwa uzależnienie, tym większe nieodwracalne szkody powoduje oraz im wcześniej się rozpoczęło nadużywanie (adolescencja / wczesna dorosłość) tym szybciej widoczne są jego negatywne skutki dla zdrowia.

Kolejną kwestię, która bliższa jest zamkniętym oddziałom psychiatrycznym i szpitalnym oddziałom ratunkowym, są stany intoksykacji pojedynczymi substancjami lub zatrucia mieszane, które mogą prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia zarówno w przebiegu powikłań somatycznych jak również psychotycznych.

Jeśli Ci się wydaje, że potrzebujesz pomocy, porady lub długoterminowego leczenia / terapii, skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia
tel. 782 983 988