DEPRESJA I DYSTYMIA

Depresja to utrata zainteresowań lub odczuwania przyjemności w zakresie aktywności codziennego życia, które wcześniej zwykle sprawiały radość. To także poczucie smutku, beznadziei lub tzw. bycia w dołku.
Typowe objawy depresyjne to:
1. Nastrój depresyjny (odczuwanie smutku, rozpaczy, przygnębienia).
2. Utrata zainteresowań i odczuwania radości (w zakresie aktywności, które zwykle sprawiają danej osobie przyjemność).
3. Spadek energii lub zwiększona męczliwość (ciągłe poczucie zmęczenia, braku sił lub wyczerpania, może znacznie utrudniać lub praktycznie uniemożliwiać wykonanie jakiegokolwiek prostego zadania umysłowego lub fizycznego).

Objawy towarzyszące:
1. Trudności w myśleniu i koncentracji (tj. niemożność utrzymania uwagi i koncentracji na rzeczy lub czynności jej wymagającej, trudności przy podejmowaniu decyzji w zwyczajnych sytuacjach);
2. Obniżona samoocena, spadek zaufania i szacunku do samego siebie (poczucie niższości wobec innych lub poczucie bezwartościowości; utrata wiary we własne możliwości, oczekiwanie / przewidywanie porażki);
3. Poczucie winy, wyrzuty sumienia (będące poza kontrolą bolesne wspominanie zdarzeń z przeszłości, nieuzasadnione poczucie winy);
4. Pesymistyczna wizja przyszłości;
5. Myśli samobójcze, autoagresywne, rezygnacyjne;
6. Spowolnienie psychoruchowe lub niepokój;
7. Zmiany apetytu i masy ciała;
8. Zaburzenia snu (wszelkiego typu).

Depresja znacznie utrudnia lub uniemożliwia pracę i normalne funkcjonowanie. Często towarzyszą jej objawy somatyczne związane z lękiem, takie jak:
• Zaburzenia snu,
• Zaburzenia żołądkowo-jelitowe,
• Nadmierne pocenie się,
• Odczucie przyspieszonego bicia serca,
• Przewlekłe bóle mięśniowe, bóle brzucha, bóle głowy,
• Ogólny spadek odporności objawiający się częstymi infekcjami.

Gdy opisane powyżej objawy utrzymują się ponad 2 tygodnie warto zasięgnąć opinii lekarza psychiatrii lub psychologa .
Jeśli masz wątpliwości, czy zwrócić się do psychiatry, czy do psychologa poniższy krótki test pomoże Ci podjąć decyzję.

Suma punktów 3 i więcej – prawdopodobna depresja – wskazana wizyta u lekarza psychiatry.
Suma punktów poniżej 3 – wyklucza depresję.

Jeśli podejrzewasz u siebie depresję umów się na konsultację: tel. 782 983 988

*Whooley M.A., Avins A.L., Miranda J., Browner W.S. Case-finding instruments for depression. Two guestions are as good as many. JAMA 1989; 262: 1479-1484. Za A. Wichniak, M.Jarema Biblioteka czasopisma „Psychiatria”, 2018. Via Medica

Dystymia

jest to przewlekły stan gorszego samopoczucia, w którym objawy podobne do depresyjnych (patrz powyżej) występują latami lecz nie mają nasilenia depresji. Są jak przysłowiowy kamyk w bucie, który uwiera nie na tyle, aby zdejmować go, ale jest na tyle uciążliwy, że nie da się go ignorować i ciągle podejmuje się jakieś działania aby zmniejszyć dyskomfort z nim związany.
Czasami na przewlekle trwający stan obniżonego nastroju (dystymię), wskutek zaistnienia jakichś dodatkowych czynników wywołujących (strata, nagłe życiowe darzenia, epizod zaburzeń snu, kryzys, etc.) nakłada się epizod depresyjny. Zwykle ten stan, nazywany przez specjalistów podwójną depresją, sprowadza pacjenta do gabinetu lekarskiego.