Łagodne zaburzenia poznawcze

Rozpoznanie łagodnych zaburzeń funkcji poznawczych – potocznie nazywanych MCI (od ang. mild cognitive impairment) jest ważne z punktu widzenia lekarza psychiatry ponieważ określa osoby ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na otępienie i chorobę Alzheimera.

Osoby z tej grupy charakteryzuje obecność zaburzeń poznawczych, których nasilenie przekracza pogorszenie funkcji, typowe dla wieku i może wpływać na niektóre bardziej złożone sfery życia, nie spełniających natomiast jeszcze kryteriów otępienia.
Pacjenci z tej grupy powinni być monitorowani i mieć okresowo powtarzane badanie neuropsychologiczne, ponieważ istnieje duże ryzyko nasilenia zaburzeń i na przestrzeni 1 do 5 lat rozwinięcia otępienia.
Tak jak pisaliśmy w rozdziale o otępieniach, póki co, nie ma skutecznego leczenia otępień. Tym ważniejsze wydaje się zapobieganie (o czynnikach ochronnych pisałam w zakładce o otępieniach) i wczesne leczenie spowalniające postęp choroby.

O badaniu funkcji poznawczych piszemy w zakładce Testy Psychologiczne.
Zapraszamy