Pacjenci leczący się psychiatrycznie

potrzebują pomocy psychologicznej lub psychoterapii co najmniej z dwóch powodów:

 1. Oswajania diagnozy,
 2. Radzenia sobie z chorobą i zdrowieniem.

Rozpoznanie, nawet jeśli objawy choroby rozwijają się przez jakiś czas, zanim zostanie postawione, prawie zawsze jest zaskoczeniem. Wielu pacjentów chorobę utożsamia ze słabością („zawsze sobie ze wszystkim radziłam”), etykietowaniem („to co, jestem teraz wariatem?!”), spodziewają się też czasem społecznego odrzucenia („nikt nie może o tym wiedzieć, ludzie nie zrozumieją”). Prawie zawsze pojawia się niepokój w związku z pytaniem: „to co teraz będzie?” Zdarza się, że rozpoznanie przynosi chwilową ulgę („wreszcie rozumiem, co się ze mną dzieje”), lub wręcz domniemane korzyści („teraz będą mi musieli pomagać”). Będą też pacjenci, którzy tak ciężko chorują, że w trakcie diagnozowania oraz w początkowym etapie zdrowienia nie są krytyczni do tego, co się z nimi dzieje – wtedy ciężar tak rozpoznania, jak i początkowych etapów leczenia spada na barki ich bliskich.
Wszystkie wymienione sytuacje wymagają edukacji i urealnienia.
Człowiek z rozpoznaniem psychiatrycznym (depresja, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, schizofrenia, zaburzenia lękowe, zaburzenia poznawcze i zespoły otępienne) często podobnie jak pacjent z nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością krążenia, czy cukrzycą, często musi uwzględnić chorobę w swoim codziennym życiu już na zawsze.
W czym na etapie rozpoznania może pomóc psychoterapeuta / psycholog?
Po pierwsze: Może pomóc uznać istnienie choroby i wspierać w jej oswajaniu.
Po drugie: Może pomóc zaplanować codzienność pomimo zaburzenia, uwzględniając ograniczenia i możliwości (sic!) które niesie choroba.
Zaburzenia i choroby psychiczne mają tendencję do nawracania, czasem pomimo systematycznego leczenia. To możliwość na którą i pacjent, i jego najbliżsi powinni się przygotować, pamiętając, że im wcześniej leczone zaostrzenie, tym mniejsze szkody zdrowotne i, zwykle, szybszy powrót do zdrowia.
W trakcie zdrowienia psycholog / psychoterapeuta może pomóc w:

 • powrocie do codziennych aktywności – praca, szkoła, relacje społeczne – czasami jest to długi proces;
 • dostosowaniu sposobu życia oraz pracy, tak aby jak najdłużej utrzymać zdrowie / remisję;
 • nauczeniu się rozpoznawania pierwszych objawów zaostrzenia i opracowaniu adekwatnych sposobów radzenia sobie – w związku z nawracającym charakterem choroby;

Ważne!

Członkowie rodzin pacjentów chorujących psychicznie oraz bliscy osób leczących się psychiatrycznie

często wymagają wsparcia psychologicznego, a czasem porady psychiatry!
Najczęstsze przyczyny to:

 • szok i reakcja adaptacyjna w związku z rozpoznaniem i pierwszym epizodem choroby u bliskiej osoby;
 • bezradność przeżywana w związku z przewlekłą chorobą, powolnym zdrowieniem, ewentualnie utrzymującą się niepełnosprawnością jednego z członków rodziny;
 • zaburzenie adaptacyjne lub reakcja na ciężki stres w związku ze sprawowaną opieką nad osobą przewlekle chorą albo niepełnosprawną;
 • chęć wspierania zdrowienia i zamiany mechanizmów dysfunkcyjnych panujących w rodzinie na rozwojowe sposoby radzenia sobie;
 • potrzeba zrozumienia co dzieje się z chorym;
 • nauka stawiania granic i trening asertywności w kontaktach z chorującym członkiem rodziny;
 • poradnictwo dotyczące ewentualnych możliwości leczenia chorego psychicznie członka rodziny, który nie wyraża zgody na leczenie.

W razie potrzeby zapraszamy do umówienia konsultacji – tel. 782 983 988.