PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (specjalizacja kliniczna i osobowości) w Warszawie. Część studiów odbyła na rzymskim Uniwersytecie La Sapienza. Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Terapii Rodzin) .
Ukończyła 4 – letnie szkolenie podyplomowe przygotowujące do egzaminu certyfikacyjnego oraz szkolenie z terapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Uczestniczyła również w licznych kursach i konferencjach z zakresu pomocy psychologicznej.
Posiada kwalifikacje do przeprowadzania badań osób ubiegających się o pozwolenie na broń i posiadających broń, kwalifikowanych pracowników ochrony, kandydatów na urząd sędziego, prokuratora, kuratora oraz badania do obrotu i produkcji broni, amunicji, materiałów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Przez blisko 8 lat pracowała jako psychoterapeutka na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości . Obecnie związana jest z Poradnią Zdrowia Psychicznego PL WAT oraz Szpitala w Tworkach. Podejmuje pracę z osobami z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, z zaburzeniami osobowości oraz przeżywającymi różnorakie kryzysy życiowe.
Prowadzi konsultacje również w j. włoskim.