Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna jest złożonym podejściem terapeutycznym, które czerpie z wielu podejść, mając jednak zawsze w centrum uwagi człowieka, jako niepowtarzalną jednostkę i jego troski.
Jednym z ww. źródeł jest, opracowana przez Carla Rogersa (1959), terapia skoncentrowana na kliencie. W podejściu tym (podejściu humanistycznym) terapeuta, zapewniając pacjentowi bezwarunkową akceptację, empatyczne zrozumienie i szacunek oraz własną autentyczność w relacji, stwarza warunki sprzyjające zachodzeniu konstruktywnych zmian. W takiej bezpiecznej, pełnej wsparcia atmosferze, klient może bez lęku analizować własne doświadczenia i samodzielnie dochodzić do rozwiązań swoich problemów.
Drugą ważną składową jest (wyrastająca zresztą z gruntu humanistycznego, a pośrednio i z dynamiki Freudowskiej) psychodynamika egzystencjalna, która kładzie nacisk na konflikt wynikający z konfrontacji jednostki z danymi istnienia, troskami ostatecznymi, nieuchronnymi cechami naszej egzystencji, takimi jak: śmierć, wolność, izolacja, czy brak sensu. Te cztery troski ostateczne i konfrontacja człowieka z każdym z wspomnianych życiowych faktów, a także konflikty egzystencjalne wynikające ze sprzecznych pragnień (np. pragnienie by nadal być i świadomość nieuchronności śmierci, świadomość absolutnej izolacji jednostki i pragnienie przynależności, ochrony i kontaktu, czy też poszukiwanie sensu w świecie, który go nie ma), leżą u podstaw lęków, nerwic, konfliktów wewnętrznych i problemów, które utrudniają człowiekowi normalne funkcjonowanie.
Terapeuta humanistyczno-egzystencjalny zajmuje postawę fenomenologiczną. Oznacz to, że za każdym razem wchodzi w świat doświadczeń pacjenta, przygląda się zjawiskom tego świata, unika wstępnych założeń, nie stawia rozpoznań. Zamiast tego próbuje zrozumieć świat znaczeń klienta, podąża za nim dopasowując interwencje do indywidualnych potrzeb niepowtarzalnego istnienia jakim jest człowiek.
Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna skierowana jest do osób, które poszukują prawdy o sobie, chcą poszerzyć swoją świadomość, poprawić jakość swojego życia i polepszyć funkcjonowanie. Podejście to może pomóc również osobom doświadczającym trudności w relacjach z bliskimi lub otoczeniem, w lękach, nerwicach, w sytuacjach kryzysowych w pracy i życiu osobistym oraz w każdym przypadku, gdy śmierć, wolność, izolacja, czy brak sensu są powodem niepokojów lub wręcz zaburzeń w codziennym funkcjonowaniu.


Umów się na konsultację: tel.  782 983 988 / 793 313 300