Psychoterapia psychodynamiczna, to metoda terapii zaburzeń emocjonalnych oparta na założeniach teorii psychoanalizy.

Teoria psychoanalizy zakłada, że życiem człowieka kierują wewnętrzne, nieświadome popędy, którym wewnętrzna cenzura nie pozwala na wkroczenie do świadomości i realizację. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest szukanie, przez stłumione popędy, innego sposobu uzewnętrznienia. Sposobem tym będą objawy nerwicowe. Zniwelowanie objawów chorobowych wiąże się z uświadomieniem wypartych, wcześniej nieświadomych, pragnień i motywów.

Podejście psychodynamiczne koncentruje się wokół koncepcji, że u klienta zachodzi niedostosowanie funkcjonowania. Jest ono przynajmniej częściowo nieświadome. Choć niedostosowanie to rozwija się we wczesnym dzieciństwie, to powoduje trudności znacznie później, w dorosłym życiu. Terapeuta psychodynamiczny pomagając, w pierwszej kolejności skupia się na złagodzeniu dyskomfortu związanego ze słabiej rozwiniętą funkcją, poczym pomaga klientowi w znalezieniu niedostosowania, pracując przez cały czas z klientem nad rozwinięciem strategii prowadzących do pozytywnej zmiany.

Choć psychoterapia psychodynamiczna może przyjmować różne formy (psychoterapia wglądowa, oparta na związku terapeutycznym, wspierająca), opiera się na kilku wspólnych zasadach.

Są to:

  • nacisk na znaczenie wewnątrz-psychicznych, nieświadomych konfliktów oraz ich związek z rozwojem;
  • postrzeganie mechanizmów obronnych jako wytwarzanych w celu uniknięcia konsekwencji konfliktu;
  • wiara, że psychopatologia wyrasta z doświadczeń wczesnego dzieciństwa;
  • pogląd, że wewnętrzne reprezentacje doświadczeń powstają wokół relacji międzyludzkich;
  • przekonanie, że kwestie życiowe i ich dynamika pojawiają się w relacji klient-terapeuta jako przeniesienie i przeciwprzeniesienie;
  • użycie wolnych skojarzeń jako głównej metody badania wewnętrznych konfliktów i problemów;
  • skupienie się na interpretacjach przeniesienia, mechanizmach obronnych oraz bieżących symptomach;
  • wiara we wgląd jako szczególnie ważny dla sukcesu terapii.

Psychoterapia psychodynamiczna przeznaczona jest dla ludzi ciekawych siebie, gotowych odkrywać niespodziewane aspekty swojego funkcjonowania oraz związki pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.


Umów się na konsultację: tel.  782 983 988 / 793 313 300