Porada u lekarza psychiatry może mieć charakter konsultacji lub wizyt kontrolnych, czyli leczenia. Konsultacja u lekarza psychiatry – jest to jednorazowa wizyta lub pierwsze spotkania z lekarzem.

 Cele konsultacji psychiatrycznej to:

 • Zebranie wywiadu dotyczącego dolegliwości/choroby
 • Analizę dostępnej dokumentacji medycznej
 • Badanie podmiotowe pacjenta
 • Postawienie wstępnego rozpoznania
 • Przedstawienie możliwości terapeutycznych i zaproponowanie najlepszej opcji leczenia
 • Uzgodnienie planu leczenia.

Zdarza się, że do ustalenia rozpoznania potrzebna jest więcej niż jedna konsultacja. W przypadku osób niepełnoletnich integralną częścią konsultacji, prócz badania i obserwacji pacjenta, jest wywiad z rodzicami/opiekunami. Konsultacja trwa zwykle 50-60 minut.

Leczenie, czyli kontrolne wizyty u lekarza psychiatry – są to kolejne spotkania z lekarzem prowadzącym – po postawieniu rozpoznania i uzgodnieniu leczenia

Cele wizyt kontrolnych to:

 • Monitorowania stanu zdrowia oraz samopoczucia pacjenta
 • Kontrola skuteczności prowadzonego leczenia
 • Monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych
 • Zmiana dawkowania lub leczenia mająca na celu uzyskanie optymalnej skuteczności terapii
 • Informowanie pacjenta o stanie jego zdrowia i postępach w leczeniu.

Wizyta kontrolna trwa ok. 30 minut.

Udzielamy pomocy psychiatrycznej m.in. w zakresie:

 • Depresji
 • Fobii i zaburzeń lękowych
 • Zaburzeń nerwicowych
 • Choroby afektywnej – dwubiegunowej
 • Schizofrenii
 • Zaburzeń psychotycznych
 • Zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • Zaburzeń psychicznych wieku podeszłego
 • Leczenia uzależnień (alkohol, leki uspakajające i nasenne)
 • Dolegliwości psychosomatycznych
 • Trudności adaptacyjnych
 • Zaburzeń osobowości
 • Myśli i zachowań obsesyjnych

Umów się na konsultację: tel.  782 983 988