Terapia małżeńska i terapia par jest szczególnym rodzajem psychoterapii, gdzie uwaga terapeuty oraz oddziaływania terapeutyczne skupiają się na parze osób pozostających w bliskim związku emocjonalnym oraz na interakcjach zachodzących pomiędzy nimi.

Celem terapii par jest przezwyciężenie konfliktów i sytuacji kryzysowych, lepsze porozumienie oraz większa harmonia w związku, a także uzyskanie poczucia spełnienia wzajemnych potrzeb i oczekiwań. A powodem do korzystania z terapii nie musi być istniejące zaburzenie w funkcjonowaniu związku.

Dysharmonia w związku może być wynikiem różnych czynników, główne wymieniamy poniżej, są to:

 • Cechy osobowości jednego lub obojga małżonków.
 • Aktualna relacja pomiędzy partnerami.
 • Wewnętrzna sytuacja w związku (np. różnice zdań nt. wychowania dzieci, różne potrzeby seksualne, odmienne sposoby spędzania wolnego czasu oraz gospodarowania domowym budżetem).
 • Rozwój związku w czasie:
 • Różne fazy rozwoju związku:Drugie małżeństwa lub drugi związku,
  • przed urodzeniem dzieci,
  • z małymi dziećmi,
  • małżeństwo ze starszymi dziećmi, które stopniowo odchodzą z domu
  • związek po usamodzielnieniu się dzieci,
 • Kryzysy rozwojowe związku
 • Zewnętrzna ingerencja w związek

Podejścia z jakich korzystamy pomagając parom zgłaszającym się do naszego ośrodka:

 • Terapia behawioralna, w tym treningi komunikacji oraz wzajemnej wymiany zachowań pozytywnych.
 • Terapie systemowe.
 • Podejście transgeneracyjne i procesowe.
 • Podejście psychodynamiczne

Przed rozpoczęciem terapii odbywa się zwykle kilka konsultacji, podczas których rozpoznawane są trudności oraz zostaje wstępnie zdefiniowany obszar do pracy. Na tej podstawie terapeuta proponuje najkorzystniejszy sposób pomocy oraz zostaje podjęta decyzja dotycząca rozpoczęcia terapii i zdefiniowane jej cele. Spotkania odbywają się zwykle raz w tygodniu. Sesja terapeutyczna trwa 90 min. 


Umów się na konsultację: tel.  782 983 988