Terapia rodzinna bierze pod uwagę rodzinę, jako całość, jako system, który kształtuje poszczególnych jej członków poprzez długoterminowe wzajemne oddziaływania i relacje. Czynniki, takie jak: więzi, pełnione role, komunikacja oraz obowiązujące w rodzinie reguły, kształtują sposoby funkcjonowania i radzenia sobie każdego z jej członków.

Przedmiotem oddziaływań i pracy w terapii rodzin są wzajemne relacje i zachodzące, w systemie, interakcje oraz ich wpływ na funkcjonowanie poszczególnych osób w rodzinie.

Celem terapii rodzin jest zidentyfikowanie nieprawidłowych oddziaływań w „systemie” oraz wspólna praca całej rodziny nad ich zmianą.

Ta forma terapii jest często kierowana do rodzin, w których występują:

  • zaburzenia odżywiania (np. anoreksja, bulimia, otyłość),
  • zaburzenia zachowania (np. ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze),
  • trudności wychowawcze,
  • problemy w porozumiewaniu się,
  • problemy małżeńskie, itp.

Spotkania odbywają się raz na 2-4 tygodnie.
Sesja terapeutyczna trwa 90 min. (1,5 godziny zegarowej). W spotkaniu zwykle uczestniczą wszyscy członkowie rodziny, zamieszkujący pod jednym dachem.


Przed rozpoczęciem terapii odbywają się zwykle 2-3 konsultacje, podczas których rozpoznawane są trudności oraz jest definiowany problem. Podczas konsultacji psychoterapeuta określa i proponuje najkorzystniejszy, dla danej rodziny i w danej sytuacji, sposób pomocy oraz wspólnie z rodziną zostaje podjęta decyzja dotycząca rozpoczęcia terapii rodzinnej oraz zdefiniowane cele.


Umów się na konsultację: tel.  782 983 988