RODZAJE PSYCHOTERAPII


W naszej pracy korzystamy z różnych paradygmatów psychoterapeutycznych. Poniżej znajdziecie Państwo informacje o kilku z nich.

Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna

jest złożonym podejściem terapeutycznym, które czerpie z wielu myśli filozoficznych i kierunków terapeutycznych, mając jednak zawsze w centrum uwagi człowieka, jako niepowtarzalną jednostkę oraz traktując jego troski jako potencjalną możliwość rozwoju. Jest to psychoterapia, która nie zaniedbując powagi przeżywanych trudności, wydobywa z pacjenta potencjał do samodzielnej zmiany.
czytaj więcej

Psychoterapia systemowa

zakłada, że problemy, z którymi zgłasza się pacjent wyrastają ze środowiska, w którym człowiek się rodzi, dorasta i rozwija, nabywając w tym czasie doświadczeń życiowych, ucząc się sposobów komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z codziennymi trudnościami, a także asymilując przekonania o otaczającym świecie i relacjach międzyludzkich. Kluczowa jest w tym procesie rodzina i najbliższe otoczenie.
czytaj więcej

Psychoterapia Gestalt

największe znaczenie przypisuje indywidualnemu doświadczeniu. Podkreśla, że jednostkowe doświadczenie wyrasta ze splotu wzajemnie od siebie zależnych czynników, jest dynamiczne i stale się zmienia.
Gestalt zakłada, że człowiek zgłaszający się na terapię, jest największym autorytetem w dziedzinie własnych spostrzeżeń, jak również (bez względu na problemy z którymi się zgłasza) ma wystarczającą siłę i umiejętności, aby sobie z nimi, przy odpowiednim wsparciu, poradzić.
czytaj więcej

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

oparta jest na założeniu, że każdy człowiek wnosi do każdej sytuacji swój własny zespół emocji, reakcji fizjologicznych i zachowań, a czynnikiem decydującym o wszystkim są myśli. Uczucia i reakcje nie są spowodowane sytuacją samą w sobie, lecz w znacznym stopniu wynikają ze sposobu, a jaki każdy z nas ją postrzega.
czytaj więcej

Psychoterapia psychodynamiczna

, to metoda terapii zaburzeń emocjonalnych oparta na założeniach teorii psychoanalizy.
Teoria psychoanalizy zakłada, że życiem człowieka kierują wewnętrzne, nieświadome popędy, którym wewnętrzna cenzura nie pozwala na wkroczenie do świadomości i realizację. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest nieświadome szukanie (przez stłumione popędy) innego sposobu uzewnętrznienia. Sposobem tym będą różne objawy nerwicowe.
czytaj więcej

Psychoterapia zorientowana na proces

(z ang. Process Oriented Psychology) zwana także pracą z procesem, psychologią procesu, POP, spoczywa na podłożu teorii i praktyki rozwijanej od lat 60 przez Arnolda Mindella – fizyka, psychologa, analityka jungowskiego. Psychologia zorientowana na proces jest próbą łączenia myśli C.G. Junga, teorii informacji, założeń współczesnej psychologii i fizyki, jak również odwołuje do dawnych tradycji duchowych (buddyzmu Zen, taoizmu).
czytaj więcej