Psychoterapia Gestalt

największe znaczenie przypisuje indywidualnemu doświadczeniu. Podkreśla, że jednostkowe doświadczenie wyrasta ze splotu wzajemnie od siebie zależnych czynników, jest dynamiczne i stale się zmienia.
Gestalt zakłada, że człowiek zgłaszający się na terapię, jest największym autorytetem w dziedzinie własnych spostrzeżeń, jak również (bez względu na problemy z którymi się zgłasza) ma wystarczającą siłę i umiejętności, aby sobie z nimi, przy odpowiednim wsparciu, poradzić.

Celem i zarazem narzędziem terapii Gestalt jest nawiązanie partnerskiego dialogu (dialogu egzystencjalnego), w którym klient i terapeuta są na równym poziomie, a różnice pomiędzy nimi stanowią wartościowe dane terapeutyczne, z których można budować. W dialogu tym terapeuta ujawnia swoje reakcje zmysłowe i emocjonalne, a także nasuwające się mu wyobrażenia i skojarzenia, a klient zawsze pozostaje w centrum uwagi.

Podstawową techniką w terapii Gestalt jest eksperymentowanie, co oznacza poszukiwanie przez klienta i terapeutę, różnorodnych sposobów na dowiedzenie się więcej o chwili obecnej (o tym co dzieje się „tu i teraz”), sposobów aby oduczyć się starych nawyków, odkryć nowe zachowania i własne możliwości.
Psychoterapia Gestalt przyjmuje założenie, że zmiana jest nie tylko możliwa, ale wręcz nieunikniona, a ludzie nieustannie, od nowa stwarzają siebie samych przeżywając kolejne dni.

Terapia Gestalt daje, w założeniu, przede wszystkim głęboki wgląd pacjenta w samego siebie i swobodę podjęcia wynikających z tej nowej wiedzy decyzji. Dialog egzystencjalny wymaga także sporego wysiłku od samego terapeuty, którego zadaniem jest nie tylko oddziaływanie na pacjenta ale także samemu poddawanie się oddziaływaniu pola emocjonalnego pacjenta.
Psychoterapia metodą Gestalt skierowana jest do wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją świadomość, polepszyć jakość swojego życia. Bardzo często, klientami psychoterapeutów pracujących w tym podejściu, są osoby dobrze funkcjonujące w świecie, radzące sobie ze swoimi bieżącymi problemami i zadowolone ze swojego życia. W procesie terapii, mogą jednak, przy opiece i trosce terapeuty, odkrywać nowe, nieznane sobie rejony swojego „Ja”, przyglądać się im i poznawać siebie, swoje emocje, reakcje i potrzeby, aby jeszcze pełniej móc doświadczać pełni życia.

Umów się na konsultację: tel. 782 983 988