Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna

jest złożonym podejściem terapeutycznym, które czerpie z wielu myśli filozoficznych i kierunków terapeutycznych, mając jednak zawsze w centrum uwagi człowieka, jako niepowtarzalną jednostkę oraz traktując jego troski jako potencjalną możliwość rozwoju. Jest to psychoterapia, która nie zaniedbując powagi przeżywanych trudności, wydobywa z pacjenta potencjał do samodzielnej zmiany.

Jednym z prekursorów kierunku był Carl Rogers (1959) i jego terapia skoncentrowana na kliencie. W podejściu tym (podejściu humanistycznym) terapeuta, zapewniając pacjentowi bezwarunkową akceptację, empatyczne zrozumienie i szacunek oraz własną autentyczność w relacji, stwarza warunki sprzyjające zachodzeniu konstruktywnych zmian. W takiej bezpiecznej, pełnej wsparcia atmosferze, klient może bez lęku analizować własne doświadczenia i samodzielnie dochodzić do rozwiązań swoich problemów.

Drugą ważną składową omawianego nurtu psychoterapii (wyrastająca zresztą z gruntu humanistycznego, a pośrednio i z dynamiki Freudowskiej) jest psychodynamika egzystencjalna. Egzystencjalizm kładzie nacisk na (często nieświadomy) konflikt wynikający z konfrontacji jednostki z troskami ostatecznymi i nieuchronnymi składowymi naszego życia, takimi jak: śmierć, wolność, izolacja, czy brak sensu. Te cztery troski ostateczne i konfrontacja człowieka z każdym z wspomnianych życiowych faktów, a także konflikty egzystencjalne wynikające ze sprzecznych pragnień (np. pragnienie by nadal być i świadomość nieuchronności śmierci, świadomość samotności egzystencjalnej jednostki i pragnienie przynależności i akceptacji, czy też poszukiwanie sensu w świecie, który go nie ma), leżą u podstaw lęków, nerwic, konfliktów wewnętrznych i problemów, które utrudniają człowiekowi normalne funkcjonowanie.

Terapeuta humanistyczno-egzystencjalny zajmuje postawę fenomenologiczną. Oznacza to, że za każdym razem wchodzi w świat doświadczeń pacjenta, przygląda się zjawiskom tego świata, unika wstępnych założeń, nie stawia rozpoznań. Zamiast tego próbuje zrozumieć świat znaczeń pacjenta, podąża za nim dopasowując interwencje do indywidualnych potrzeb niepowtarzalnego istnienia jakim jest człowiek.

Psychoterapia humanistyczno-egzystencjalna skierowana jest do osób, które poszukują prawdy o sobie, chcą poszerzyć swoją świadomość, poprawić jakość swojego życia i polepszyć funkcjonowanie. Podejście to może pomóc również osobom doświadczającym trudności w relacjach z bliskimi lub otoczeniem, w lękach, nerwicach, w sytuacjach kryzysowych w pracy i życiu osobistym oraz w każdym przypadku, gdy śmierć, wolność, izolacja, czy brak sensu są powodem niepokojów lub wręcz zaburzeń w codziennym funkcjonowaniu.

Umów się na konsultację: tel. 782 983 988