Psychoterapia psychodynamiczna

to metoda terapii zaburzeń emocjonalnych oparta na założeniach teorii psychoanalizy.

Teoria psychoanalizy zakłada, że życiem człowieka kierują wewnętrzne, nieświadome popędy, którym wewnętrzna cenzura nie pozwala na wkroczenie do świadomości i realizację. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest nieświadome szukanie (przez stłumione popędy) innego sposobu uzewnętrznienia. Sposobem tym będą różne objawy nerwicowe.
uwolnienie od objawów chorobowych wiąże się z uświadomieniem wypartych, wcześniej nieświadomych, pragnień i motywów.

Podejście psychodynamiczne koncentruje się wokół koncepcji, że objaw jest przejawem niedostosowanego funkcjonowania. Zjawisko to, przynajmniej częściowo, jest nieświadome. Choć niedostosowanie to rozwija się we wczesnym dzieciństwie, to powoduje trudności znacznie później, w dorosłym życiu.
Terapeuta psychodynamiczny skupia się na złagodzeniu cierpienia związanego z dysfunkcją oraz pomaga pacjentowi w identyfikacji niedostosowania, pracując nad rozwinięciem strategii prowadzących do pozytywnej zmiany.
Choć psychoterapia psychodynamiczna może przyjmować różne formy (psychoterapia wglądowa, oparta na związku terapeutycznym, wspierająca), opiera się na kilku wspólnych zasadach.
Są to:
• nacisk na znaczenie wewnątrzpsychicznych, nieświadomych konfliktów oraz ich związek z rozwojem;
• postrzeganie mechanizmów obronnych jako wytwarzanych w celu uniknięcia konsekwencji konfliktu;
• wiara, że psychopatologia wyrasta z doświadczeń wczesnego dzieciństwa;
• pogląd, że wewnętrzne reprezentacje doświadczeń powstają wokół relacji międzyludzkich;
• przekonanie, że kwestie życiowe i ich dynamika pojawiają się w relacji klient-terapeuta jako przeniesienie i przeciwprzeniesienie;
• użycie wolnych skojarzeń jako głównej metody badania wewnętrznych konfliktów i problemów;
• skupienie się na interpretacjach przeniesienia, mechanizmach obronnych oraz bieżących symptomach;
• wiara we wgląd jako szczególnie ważny dla sukcesu terapii.

Psychoterapia psychodynamiczna przeznaczona jest dla ludzi ciekawych siebie, gotowych odkrywać niespodziewane aspekty swojego funkcjonowania oraz związki pomiędzy przeszłością a teraźniejszością.

Umów się na konsultację: tel. 782 983 988