Psychoterapia systemowa

zakłada, że problemy, z którymi zgłasza się pacjent wyrastają ze środowiska, w którym człowiek się rodzi, dorasta i rozwija, nabywając w tym czasie doświadczeń życiowych, ucząc się sposobów komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z codziennymi trudnościami, a także asymilując przekonania o otaczającym świecie i relacjach międzyludzkich. Kluczowa jest w tym procesie rodzina i najbliższe otoczenie.
Dla psychoterapeuty klientem jest system (np.: rodzina, małżeństwo, para, samotny rodzic z dzieckiem lub dziećmi, osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym, włączając, jeśli trzeba, dziadków, ciotki, szwagrów, itd.), choć zdarza się często, że niepokój i troskę domowników budzi jedna z osób wchodzących w skład systemu i to właśnie z jej powodu trafiają do psychoterapeuty.
Psychoterapeuta rozpoczyna pracę od zidentyfikowania mechanizmów, zależności i wzajemnych powiązań istniejących w danym systemie, pomaga odnaleźć te wzory zachowania, bądź komunikowania się, które są szkodliwe dla członków rodziny.
Praca terapeutyczna polega m.in. na powstrzymywaniu się od powtarzania szkodliwych zachowań i, jeśli jest taka potrzeba, zastąpieniu ich innymi – leczącymi / rozwojowymi dla rodziny. Wszyscy członkowie systemu eksperymentują i uczą się nowych reguł komunikacji i zachowań.
Do technik terapeutycznych używanych w psychoterapii systemowej należą: genogram, tj. sięganie po wzorce i informacje do poprzednich generacji, przewartościowanie, wprowadzenie nowych informacji (uzyskanie odmiennej perspektywy poznawczej ułatwiające rodzinie nowy sposób odnoszenia się), odtwarzanie interakcji, restrukturyzacja – zakreślenie granic – wyjaśnianie i modyfikacja interakcji, 4 kroki rozwiązywania problemu (wg Haley i Madanes), praca nad komunikacją, etc.

Psychoterapia systemowa czerpie z kilku teorii:
• Teorii Systemów Rodzinnych Murraya Bowena,
• Strukturalnej Terapii Rodzin S. Minuchina,
• Strategicznej Terapii Rodzin – Jay Haley, Cloe Madanes,
• Systemowo-komunikacyjnej Terapii Rodzin – opracowanej w Mental Research Institute w zespole: Don Jackson, Jules Riskin, Virginia Satir, Jay Haley, John Weakland, Paul Watzlawick, Gregory Bateson,
• Aksjomatów komunikacyjnych – wg Watzlawick.

Umów się na konsultację: tel. 782 983 988