Psychoterapia zorientowana na proces

(z ang. Process Oriented Psychology) zwana także pracą z procesem, psychologią procesu, POP, spoczywa na podłożu teorii i praktyki rozwijanej od lat 60 przez Arnolda Mindella – fizyka, psychologa, analityka jungowskiego. Psychologia zorientowana na proces jest próbą łączenia myśli C.G. Junga, teorii informacji, założeń współczesnej psychologii i fizyki, jak również odwołuje do dawnych tradycji duchowych (buddyzmu Zen, taoizmu).

Jako metoda terapeutyczna wykorzystuje elementy psychologii Jungowskiej, terapii Gestalt, podejścia skoncentrowanego na osobie (Carla Rogersa), terapii systemowej oraz teorii komunikacyjnych. Metoda ta oferuje sposoby radzenia sobie z obszarami doświadczenia, które są odbierane jako problematyczne lub bolesne.

Zakresem swoich zainteresowań obejmuje zarówno osoby indywidualne, jak i pary, rodziny, osoby pogrążone w odmiennych stanach świadomości (m.in. osoby w śpiączce, stanach przed śmiercią, stanach ekstremalnych), oraz małe i duże grupy w sytuacjach konfliktów.

Jednym z przekonań leżących u podstaw teorii pracy z procesem jest przeświadczenie, że wszelkie trudności i bolesne doświadczenia, które przytrafiają nam się w życiu niosą w sobie nie tylko chaos, ale także głębszą perspektywę – mogą stać się źródłem niezwykłych odkryć na temat nas samych, naszych relacji i świata, czyniąc pełniejszym nasz wewnętrzny świat i związki, w których jesteśmy.

Praca z procesem jest podejściem fenomenologicznym, w którym dla terapeuty najważniejsze są subiektywne znaczenia nadawane własnemu doświadczeniu przez klienta. Celem pracy terapeutycznej jest „dogadanie się” różnych części wewnątrz jednostki lub grupy. Terapeuta stara się podążać drogą ludzkiego doświadczenia ze świadomością i otwartością, co oznacza obserwację wszystkiego, co się wydarza, wszelkich doświadczeń, oraz pomagać w odkrywaniu ich sensu i znaczenia.
Psychologia zorientowana na proces znajduje swoje zastosowanie m.in. w pracy z:

• ograniczeniami wewnętrznymi;
• kłopotami relacyjnymi;
• trudnościami w relacjach z dziećmi;
• dolegliwościami fizycznymi (w tym z symptomami chronicznymi);
• snami;
• stanami depresyjnymi;
• krytykiem wewnętrznym;
• uzależnieniami;
• odmiennymi stanami świadomości;
• nadużyciami;
• konfliktami grupowymi i społecznymi;

Umów się na konsultację: tel. 782 983 988