Na pytanie „po co żyjemy” Maslow odpowiada: żyjemy by zrealizować nasze możliwości.
Wierzył on, że każdy człowiek ma w sobie naturalną, wrodzoną tendencję do rozwoju i samorealizacji oraz że każdy z nas ma wystarczający potencjał, który mu to umożliwi. Wystarczy poszukać.
Maslow uważa również, że społeczeństwo, w którym żyjemy, ogranicza te możliwości i stawia przeszkody na drodze do znalezienia siebie, narzucając nam role społeczne i oczekiwania, które często do nas nie pasują.
Jacy zatem jesteśmy?
Czy w rolach, które pełnimy w codziennym życiu da się żyć lepiej?
Jaki potencjał skrywamy nic o tym nie wiedząc?
I czy chcemy to wiedzieć?

Zapraszamy Państwa do wspólnych poszukiwań i odpowiedzi na te oraz inne pytania.
My, podobnie jak Maslow, Rogers, Yalom wierzymy, że każdy człowiek ma w sobie wszystko czego potrzeba, aby móc się zrealizować, a co za tym idzie żyć lepiej.

ZAPRASZAMYkomunikacja first stones     KOMUNIKACJA – FIRST STONES

GRUPA-ROZWOJOWA-DLA-KOBIET-W-TRUDNYCH-RELACJACH     GRUPA ROZWOJOWA DLA KOBIET W TRUDNYCH ZWIĄZKACH