komunikacja first stones

„Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.”
Dough Horton

KOMUNIKACJA FIRST STONES

Jest to intensywny jednodniowy warsztat złożony z dwóch modułów z godzinną przerwą na lunch.
Forma spotkania zakłada, poza niezbędnym minimum wykładowym, czynny udział uczestników przez większość czasu przeznaczonego na zajęcia i skupienie się głównie na praktycznych aspektach zagadnienia.
Przed warsztatem zostanie do uczestników rozesłana krótka ankieta dotycząca potrzeb i ewentualnych doświadczeń szkoleniowych w tej sferze – tak aby maksymalnie dopasować treść przygotowanych zagadnień do indywidualnych preferencji.
Wśród planowanych aktywności znajdą się m.in.: krótki wykład, dyskusja, praca w grupie i podgrupach, odgrywanie ról, gry i eksperymenty nacelowane na trening umiejętności skutecznego porozumiewania się.
Planowana liczebność grupy: 8-12 osób.
Planowany przedział czasowy: 10:00-19:00 lub 09:00-18:00.
Wiek uczestników: 18-99 r.ż.

Warsztat skierowany jest do:

 • Osób z trudnościami w relacjach interpersonalnych,
 • Tych, którzy notorycznie czują się nierozumiani przez osoby z otoczenia (rodzina, współpracownicy, znajomi),
 • Osób, którym zarzucane jest nierozumienie i niesłuchanie,
 • Wszystkich, przeżywających wewnętrzne opory i obawy przed interakcjami społecznymi, szczególnie wypowiadaniem się,
 • Osób, które nie są zadowolone ze swoich relacji międzyludzkich i nie wiedzą dlaczego.

Celem warsztatu jest:

Poprawa kompetencji uczestników w zakresie świadomego oraz efektywnego używania komunikatów werbalnych i pozawerbalnych w relacjach z otoczeniem.
Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą:

 • Umieli opisać reguły rządzące porozumiewaniem się i świadomie je stosować,
 • Potrafili zdefiniować błędne przekonania i szkodliwe nawyki oraz podejmować próby skutecznego korygowania ich,
 • Mogli określić swoje mocne strony i poznać ewentualne obszary do poprawy,
 • Umieli w bezpiecznych warunkach trenować efektywne komunikowanie się,
 • Świadomi swoich reakcji w nowych okolicznościach społecznych,
 • Wiedzieli jak konstruktywnie przyjmować feedback,
 • Mogli zaplanować dla siebie indywidualne zadanie rozwijające wybrane kompetencje w zakresie komunikacji.

Naszym uczestnikom zapewniamy w ramach spotkania:

 • przyjazną i bezpieczną atmosferę,
 • materiały szkoleniowe,
 • możliwość konsultacji z osobą prowadzącą w trakcie warsztatu,
 • uczestniczenie w spotkaniu „FOLLOW…”
 • pierwszeństwo w uczestniczeniu w drugiej części warsztatu dla zaawansowanych,
 • obiad,
 • kawę, herbatę, wodę oraz drobne przekąski w ramach przerw,

Uwaga!
GRUPA FOLLOW UP

Kiedy: 1-3 tygodnie po części pierwszej: KOMUNIKACJA – FIRST STONES.
Przewidywany czas trwania: 2 godziny.

Celem spotkania jest:

 • wymiana pierwszych doświadczeń pomiędzy uczestnikami, tj. mnożenie sukcesów i dzielenie trudności,
 • konsultacje z prowadzącym,
 • konsultacje z grupą,
 • ewentualne redefiniowanie celów do pracy indywidualnej.

Zgłoszenia przyjmujemy mailem po adresem: gabinet@terapiaiedukacja.pl
W tytule maila proszę wpisać: KOMUNIKACJA cz.1 lub FIRST STONES
Zwrotnie wysyłamy numer konta. Dokonanie wpłaty na konto jest równoznaczne z umieszczeniem osoby zainteresowanej na liście uczestników oraz przesłaniem ankiety wstępnej. Ankietę prosimy odesłać najpóźniej dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia warsztatów.
W tytule wpłaty prosimy wpisywać: Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej się oraz nazwę i numer warsztatu.
Szczegółowe informacje o terminach, opłatach i osobach prowadzących będą na bieżąco zamieszczane na naszym fanpage’u na Facebook.
Minimalna liczba uczestników aby warsztat się odbył to 8 osób.
Zastrzegamy sobie możliwość niewielkich zmian w programie warsztatu.

Zapraszamy do kontaktu:
gabinet@terapiaiedukacja.pl     tel.: 782 983 988